Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI
  03.10.2023

  T.C.
  SİLİVRİ
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI 


  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

   

  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihli “Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İlânı” ile;

  Silivri Adliyesi için 17 Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, 7 Sözleşmeli Mübaşir, 4 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Sözleşmeli Hizmetli, mülhakat Çatalca Adliyesi için ise 10 Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, 2 Sözleşmeli Mübaşir, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 1 Sözleşmeli Hizmetli olmak üzere toplam  43 sözleşmeli personel alımı için sınav izni verilmiştir. Verilen sınav izni sonucunda;

  Sözleşmeli Hizmetli unvanı için şartları sağlayan aday müracaatı olmamıştır.


  19-20 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan sözlü sınav sonucunda BAŞARILI olan adaylar ekte ilan edilmiştir.

  Sözlü Sınav sonucunda BAŞARILI olan adaylar için; ilan ekinde bulunan sonuç sorgulama ekranından T.C. kimlik numarası ve ad soyad ile yapılan sorgulama sonucunda başarı durumu ASİL ve YEDEK olan adayların 04.10.2023 – 18.10.2023 tarihleri arasında ilan ekinde belirtilen evrakları Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına (Silivri Adliyesi 4. Kat, 308 nolu oda) teslim etmeleri gerekmektedir.

  Ayrıca;

  İstanbul içinde ikamet edenlerin evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir.

  Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) Diğer belgelerden birer asıl yani ıslak imzalılarını getirmeleri gerekmektedir.

  İl dışında evrak gönderecek olan adayların ise evraklarını APS (Hızlı Posta) aracılığı ile 18.10.2023 tarihinden önce ulaşacak şekilde Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

  Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopilerine evrakları göndereceği bulunduğu il adliyesinin Komisyon Başkanlığı aracılığı ile aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

  İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 03.10.2023                                 
   

  NİHAİ SONUÇ LİSTELERİNE GÖRE BAŞVURDUKLARI ÜNVANLARDA ASİL VE YEDEK OLARAK BAŞARILI OLAN ADAYLARIN TESLİM ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR;

  1) 2 Adet- 2022 KPSS Puan Sonuç Belgesi (Tüm adaylar için)

  2) 2 Adet- Öğrenim Durum Belgesi (Komisyon Başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca veya noterce onaylanmış onaylı örneği, yabancı ülkelerden alınmış öğrenim durumuna ilişkin belgelerde, belgenin yetkili kurumca kabul edildiğine ilişkin denklik belgesi) (Tüm adaylar için)

  3) 2 Adet- Bilgisayar/Daktilo Sertifikası/Transkript/Bilgisayar dersi gördüğüne dair okul yazısı (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği) (E-Devletten alınan belgeler geçerlidir) (Zabıt Kâtipliği için)

  4) Terhis belgesinin aslı veya askerlik şubelerinden alınacak 2 adet güncel tarihli askerlik durum belgesi  (E-Devletten alınan belgeler geçerli değildir) (Erkek adaylar için)

  5) 2 Adet- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan dilekçesi (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)- (Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları hariç, tüm adaylar için)

  6) 2 Adet- Mal bildirim Formu (Tüm adaylar için) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

  7) 2 Adet- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 2 adet çıktı alınıp resim yapıştırılıp, mavi tükenmez kalem ile imza atılacak) (Tüm adaylar için) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

  8) 2 Adet- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan (Tüm adaylar için) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

  9) 2 Adet- Eş Durum Beyanı (Bekar adaylar da dahil olmak üzere) (Tüm adaylar için) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

  10) 2 Adet- Nüfus cüzdan fotokopisi (Yaş tahsisi ve isim değişikliği yaptıranların, yaş tahsis ve isim değişikliğine dair karar örneğini eklemesi gerekmektedir) (Tüm adaylar için)

  11) 2 Adet- biyometrik fotoğraf (Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun arka fonu beyaz ve desensiz olmak üzere 6x9 ebatlarında Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır) (Tüm adaylar için)

  12) 2 Adet- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Fotokopisi (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili kurumunca onaylı örneği) (Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için)

  13) Koruma ve Güvenlik Görevlisi  Adayları için; Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6-18/c maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları kapsayacak şekilde tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Sağlık Kurulu Raporu,

         a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak

         b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

         c)  Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

         d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

   

  NOTLAR:

  1- Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) 

  2- Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopilerine Komisyon Başkanlıkları veya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, sürücü belgesi, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

  3- Evraklarını elden teslim edecek adaylar Silivri Adliyesi 4. Kat Komisyon Başkanlığımıza bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta (APS) yoluyla gönderecek adaylar ise en geç 18 Ekim 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşacak şekilde Silivri Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 4. Kat 308 numaralı oda Silivri/İSTANBUL adresine Posta (APS) yapmaları gerekmektedir.

  4- İstanbul içinde ikamet edenlerin evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir.


  Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı

  Personel İşlemleri Birimi İletişim Numaraları: 0212 727 11 45 (dahili 115 veya 260 )

  T.C. KİMLİK NO
  ADI SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı. No: 32-34 Silivri/İstanbul

  Telefon

  0(212) 728 22 20

  E-Posta

  silivricbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu