SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI
  19.08.2022

  T.C.

  SİLİVRİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ ZABIT
  KATİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE HİZMETLİ
  SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI

  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVINA KATILAN ADAYLARIN
  DİKKATİNE

   

  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2022 tarihli, 6.459 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince; Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni ile Sözleşmeli Zabıt Katibi alımı için Silivri Adliyesi için 13 kişi, mülhakat Çatalca Adliyesi için 10 kişi, Sözleşmeli Mübaşir alımı Silivri Adliyesi için 2 kişi, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Silivri Adliyesi için 5, mülhakat Çatalca Adliyesi için 2 kişi, Sözleşmeli Hizmetli Silivri Adliyesi için 5 kişi, mülhakat Çatalca Adliyesi için 2 kişi olmak üzere toplam 39 sözleşmeli personel alımı için sınav izni verilmiştir. Verilen sınav izni sonucunda;
  23 Mayıs 2022 ve devamı tarihlerinde yapılan sözlü sınav sonucunda BAŞARILI olan adaylar ekte ilan edilmiştir.

  Sözlü Sınav sonucunda BAŞARILI olan adaylar için; ilan ekinde bulunan sonuç sorgulama ekranından T.C. kimlik numarası, ad-isim ve doğum yılı ile yapılan sorgulama sonucunda başarı durumu ASİL ve YEDEK olan adayların 22.08.2022 – 05/09.2022 mesai bitimine kadar ilan ekinde belirtilen evrakları Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına (4. KAT, 308 NOLU ODA) teslim etmeleri gerekmektedir.

  İstanbul içinde ikamet edenlerin evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir.

  Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) Diğer belgelerden birer asıl yani ıslak imzalılarını getirmeleri gerekmektedir.

  İl dışında evrak gönderecek olan adayların ise evraklarını APS aracılığı ile Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

  Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopilerine evrakları göndereceği bulunduğu il adliyesinin Komisyon Başkanlığı aracılığı ile aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

  İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur.19.08.2022

  BAŞARILI (ASİL+YEDEK) ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

  2 Adet Kimlik Fotokopisi (A4 kağıdına olacak şekilde)
  2 Adet vukuatlı nüfus kayıt örneği (Evli ya da boşanmış kadın adayların 2 adet evlilik öncesi soyadı ve 2 adet de evlilik soyadlarına ilişkin nüfus kayıt belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 4 adet sunmaları gerekmektedir.)
  2 Adet yerleşim belgesi (İkametgah)
  2 Adet adli sicil ve arşiv kaydı belgesi (Evli ya da boşanmış kadın adayların 2 adet evlilik öncesi soyadı ve 2 adet de evlilik soyadlarına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 4 adet sunmaları gerekmektedir.)
  2 Adet Eş durum beyanı (tıklayınız) (Medeni durumu bekar olan adayların da doldurması gerekmektedir) El yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır.
  2 Adet Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden alınmış güncel tarihli askerlik durum belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
  2 Adet Memur Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun biyometrik fotoğraf ile yine 2 adet 6x9 ebadında Memur Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun fotoğraf
  2 Adet Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan (tıklayınız) el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır.
  2 Adet Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan (tıklayınız) el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır.
  2 Adet Mal bildirimi formu (tıklayınız) El yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır.
  2 Adet Güvenlik Soruşturması Formu (tıklayınız) bilgisayar ortamında eksiksiz ve doğru şekilde doldurulacak, mavi kalemle imzalanacaktır.
  2 Adet KPSS Sonuç Belgesi
  2 Adet Öğrenim Durumunu Gösterir Belge (Diploma)
  2 Adet Resimli Personel Bilgi Formu (tıklayınız)

  Ayrıca;

  Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımında BAŞARILI olan Adaylar için;

  ▪ Bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösteren belge ya da sertifikanın ilgili kurum ya da noterden onaylı bir örneği, Adalet Meslek Lisesi, Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, Adalet MYO, Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı (AÖF) ve Bilgisayar Bölümü (Lisans, Önlisans) mezunlarının sertifika veya transkript getirmesine gerek yoktur.

  Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımında BAŞARILI olan adaylar için;

  ▪ Koruma ve güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi (Aslını ibraz etmek şartıyla)

  ▪ Koruma ve Güvenlik Görevlisi  Adayları için; Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6-18/c maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları kapsayacak şekilde tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları “Koruma  ve Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Sağlık Kurulu Raporu,

  a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

  b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

  c)  Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

  d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak

  Adayın görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak şartlarını taşıdığını gösterir “Koruma ve Güvenlik Görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu.

  Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı

  Personel İşlemleri Birimi İletişim Numaraları: 0212 728 22 20 (dahili 115 veya 260 )

  Doğum Tarihini Gün.Ay.Yıl Şeklinde Aralarında . Nokta olacak şeklinde giriniz.

  T.C. KİMLİK NO
  DOĞUM TARİHİ
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı. No: 32-34 Silivri/İstanbul

  Telefon

  0(212) 728 22 20

  E-Posta

  silivricbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu