Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli İstihdamı Sınav İlanı Duyurusu
  27.04.2023

  T.C.
  SİLİVRİ 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ PERSONEL İSTİHDAMI SINAV İLANI DUYURUSU

   

      Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere; EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 5.461 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK 1/A), 2.429 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 1.400 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (EK-1/C), 52 sözleşmeli teknisyen (EK-1/D),  21 sözleşmeli işaret dili tercümanı (EK-1/E), 216 sözleşmeli şoför (EK-1/F), 71 sözleşmeli aşçı (EK-1/G)  ve 1069 sözleşmeli hizmetli (EK-1/H) olmak üzere toplam 10.719 personel alınacaktır.

      Adalet Bakanlığı personel istihdamına ilişkin ilanda; Silivri Adliyesinde istihdam edilmek üzere 17 sözleşmeli Zabıt Katibi, 7 sözleşmeli Mübaşir, 4 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 1 sözleşmeli hizmetli ile  Çatalca Adliyesinde istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli zabıt katibi, 2 sözleşmeli Mübaşir, 1 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 1 sözleşmeli hizmetli alımı Komisyon Başkanlığımız tarafından yapılacaktır. 

      Adaylar; Başvurularını  25 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yapmak sureti ile, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak e-Devlet üzerinden belirtilen takvimde başvurularını gerçekleştireceklerdir.

      Başkanlığımıza Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanen Duyrulur. 27.04.2023

   

  Selami YILMAZ                  
  Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
  Adalet Komisyonu Başkanı       

   

  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün; Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı ve İşaret Dili Tercümanı, Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İlanı    

  Adres

  Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı. No: 32-34 Silivri/İstanbul

  Telefon

  0(212) 728 22 20

  E-Posta

  silivricbsisaretadalet.gov.tr