Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli İstihdamı Sınav İlanı Duyurusu
  03.03.2022

  T.C.
  SİLİVRİ 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ PERSONEL İSTİHDAMI SINAV İLANI DUYURUSU
   

      Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere; EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.618 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK 1/A), 830 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 984 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (EK-1/C), 33 sözleşmeli teknisyen (EK-1/D),  12 sözleşmeli işaret dili tercümanı (EK-1/E), 83 sözleşmeli şoför (EK-1/F), 29 sözleşmeli aşçı (EK-1/G)  ve 870 sözleşmeli hizmetli (EK-1/H) olmak üzere toplam 6.459 personel alınacaktır.

      Adalet Bakanlığı personel istihdamına ilişkin ilanda; Silivri Adliyesinde istihdam edilmek üzere 13 sözleşmeli Zabıt Katibi, 2 sözleşmeli Mübaşir, 5 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 5 sözleşmeli hizmetli ile  Çatalca adliyesinde istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli zabıt katibi, 2 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 2 sözleşmeli hizmetli alımı Komisyon Başkanlığımız tarafından yapılacaktır. 

      Adaylar; Başvurularını  01/03/2022 - 17/03/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yapmak sureti ile, Personel Genel Müdürlüğünün Sınav İlanı ve E- Devlet Başvuru Kılavuzu doğrultusunda, e-Devlet üzerinden belirtilen takvimde iş başvuru ekranını kullanarak başvurularını gerçekleştireceklerdir.

      Başkanlığımıza Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanen Duyrulur. 03.03.2022

  Selami YILMAZ                  
  Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
  Adalet Komisyonu Başkanı       


  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün; Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı ve İşaret Dili Tercümanı, Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İlanı

   

  Adres

  Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı. No: 32-34 Silivri/İstanbul

  Telefon

  0(212) 728 22 20

  E-Posta

  silivricbsisaretadalet.gov.tr