Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Silivri Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü

  AdresSilivri Adliyesi Ek Binası SİLİVRİ/İSTANBUL
  Telefon(0212) 728 22 20 (Dahili-299)
  Mobil-
  Tanıtım BroşürüTıklayınız...
  Mağdura Yaklaşım Kılavuzu Tıklayınız...

   

          Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Dairesi Başkanlığınca "Onarıcı Adalet" ilkesi çerçevesinde suç mağdurlarının haklarının korunup desteklenmesi ve ikincil örselenmenin engellenmesi amacıyla tüm adliyeler bünyesinde kurulması planlanan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin ilk örneği 08.04.2019 tarihi itibariyle Silivri Adliyesi'nde faaliyete başlamıştır.

          Ulaşım ve işlevsellik şartları gözetilerek Silivri Adliyesi'nin üst tarafı ek bina da konuşlandırılan Silivri Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nde 1 Pedagog Müdür, 2 Psikolog, 2 Pedagog, 3 Sosyal Çalışmacı, 1 Zabıt Katibi ve 1 Hizmetli olarak toplam 9 personel görev yapmaktadır.

          Müdürlük, Ceza Yargılaması Destek Bürosu, Hukuk Yargılaması Destek Bürosu, Kırılgan Grup Destek Bürosu ve Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu şeklinde 4 ana birim ile hizmet vermektedir.

  Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu
          Mağdurlar, Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu'na doğrudan başvuracakları gibi, başka bir kurumun yönlendirmesi ile de başvurabilirler. Bunun yanında mağdurlar adli süreçte sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilirler ve başka bir kurum tarafından sunulmakta olan hizmete ihtiyaçları olması halinde ilgili kurumlara yönlendirilirler.

  Kırılgan Grup Destek Bürosu
          Uzmanlar tarafından yapılacak bireysel değerlendirme sonucunda kırılgan gruba dahil olduğu tespit edilen mağdurlara hizmetlerin sistematik bir şekilde ve zamanında sunulabilmesi için gerekli planlama, uygulama, izleme ve koordinasyon işlemlerinin, tek bir adli destek görevlisi tarafından etkin bir şekilde yürütülebilmesinin temini açısından vaka yönetimi uygulanacaktır. Haklarında alınması gereken tedbirlere ve sunulması gereken hizmetlere ilişkin önerilerin yer aldığı adli destek planı, adli destek görevlileri tarafından hazırlanacaktır. Bu plan gerektiğinde mahkemeye ya da savcılığa iletilecektir.

  Ceza Yargılaması Destek Bürosu
          Cumhuriyet Başsavcılıklarının ve Ceza Mahkemelerinin, sosyal inceleme raporu düzenlenmesine ve ifade esnasında uzman görevlendirilmesine yönelik talepleri, bu büroda görev yapan adli destek görevlileri tarafından karşılanmaktadır. Bu sayede, ceza yargılaması sürecinin tamamında uzmanlardan etkin bir şekilde yararlanılarak, mağdurların ikincil mağduriyetlerinin önlenmesinin yanı sıra, uzmanın bilgi, beceri ve tecrübesinin adli sürece dahil edilmesiyle, delil kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

  Hukuk Yargılaması Destek Bürosu
           Hali hazırda sadece aile mahkemelerine yönelik sağlanan uzman desteği, ihtiyaç duyulan tüm hukuk mahkemelerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Kurulan müdürlükler sayesinde özellikle aile mahkemesi olmayan yerlerde, aile mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan asliye hukuk mahkemelerinin de uzman desteğinden etkin şekilde faydalanması sağlanmaktadır.

  Adli Görüşme Odaları
          Mağdur, tanık, suça sürüklenen çocuk, özel gereksinimi olan mağdurlar, cinsel suç ve aile içi şiddet mağdurları, engelli, yaşlı, göçmen ve bunun gibi diğer kırılgan gruba dahil mağdurların faydalanabildiği Adli Görüşme Odaları ile çocuğun üstün yararı ilkesi göz önünde bulundurularak onun yanında yer alan bir adli süreç yürütülmesi, görüşme yapılacak kişinin ruhsal/fiziksel koşullarına uygun ortam ve yöntemle görüşme yapılması, ikincil örselenmenin önlenmesi, korunma ihtiyaçlarının tespiti ve ilgili hizmetlere yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Birimin ortak alanı olan bekleme salonunda farklı yaş gruplarından çocuklara yönelik kütüphane ve oyun alanları bulunmakta olup burada çocukların atıştırmalık, meyvesuyu, su vb fiziksel ihtiyaçları da karşılanmaktadır.

  Adli Yardım Hizmetleri Bürosu
          Baroların adli yardım büroları ile eş güdüm halinde çalışan adli yardım hizmetleri bürosunda adli yardıma ihtiyaç duyanlara, bu hizmete başvurabilmeleri için gerekli olup UYAP üzerinden temin edilebilen bilgi ve belgelerin toplanmasında yardımcı olunarak taraflar ilgili birimlere yönlendirmektedir.

  RANDEVU SİSTEMİ
          Sosyal inceleme raporu düzenlenmesi için ilgili mahkemece Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden talepte bunuluduktan sonra Silivri Adliyesinin (0212) 728 22 20 nolu telefondan 299 dahili numarasını tuşlayarak Müdürlüğe bağlanabilirsiniz. Görevli tarafından dosyanızda görevlendirilen uzmana aktarılacaksınız. Uzmandan randevu tarihinizi aldıktan sonra görüşme için randevu gün ve saatinizde Silivri Adliyesi üstü ek binada hazır bulunmanız gerekmektedir.

  Adres

  Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı. No: 32-34 Silivri/İstanbul

  Telefon

  0(212) 728 22 20

  E-Posta

  silivricbsisaretadalet.gov.tr