Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Silivri Adalet Sarayı

   Silivri Adalet Sarayı 4 katlı binadan oluşmaktadır. Adliye binası, Maliye Hazinesine kayıtlı 12.000 m2 lik taşınmazın, 8.283 m2’lik kısmı üzerine inşa edilmiştir. Tahsisli arazi üzerine inşa edilen Adliye binası, 2008 yılı Haziran ayında tamamlanarak hizmete sunulmuş olup, 8.283 m2 kapalı alanı bulunmaktadır.

  Silivri Adliyesinde görev yapan, Hakim ve Cumhuriyet Savcıların lojman ihtiyacını karşılamak amacıyla, ATGV tarafından 2008 yılında, Yeni Mahalle Kiptaş 1 Bloklarından, 24 adet lojman satın alınarak, görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına tahsis edilmiştir.

  Silivri Adliyesinde; 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Asliye Ceza Mahkemesi, 3 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 İş Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hakimliği, 2 İnfaz Hakimliği, 1 İcra Ceza-Hukuk Mahkemesi, 1 Aile Mahkemesi, 1 İcra Dairesi, 1 Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve yeteri kadar personel ile adalet hizmetleri verilmektedir.

  Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı olarak faaliyetini sürdüren, Silivri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Adliye binamızda yeterli yer olmadığı için Silivri merkezinde Türk Telekoma ait üç katlı, 912 m2 kapalı alanı bulunan bina, 2014 yılında kiralanmış olup, bu binada hizmet vermektedir.

  Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, her ne kadar idari yönden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı ise de; Adli yönden, Cumhuriyet Başsavcılığımız yargı sınırları içerisinde kalması sebebiyle, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının iş yükünün 1/3'ünü Kampüste meydana gelen olaylar oluşturmaktadır.

  Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan Uzlaştırma Bürosu, aktif bir şekilde faaliyetini sürdürmektedir. Silivri Cumhuriyet Savcıları tarafından uzlaşmaya tabi evrak gönderildiğinde, Uzlaştırma Bürosu aracılığıyla, Uzlaştırmacılara yönlendirilmekte olup, uzlaştırmaya tabi suçların dava açılmadan muktezaya bağlanması yönünde azami gayret sarf edilmektedir. Ayrıca Mahkemeler tarafından, Uzlaştırmaya tabi suçlara yönelik gönderilen evrakla ilgili de gereğini tevessül edilmekte olup, şimdiye kadar Uzlaştırma Bürosuna gönderilen evrakın, % 60’ında uzlaştırma işleminin gerçekleştirildiği, memnuniyetle müşahede edilmiştir.

    

  Adres

  Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı. No: 32-34 Silivri/İstanbul

  Telefon

  0(212) 728 22 20

  E-Posta

  silivricbsisaretadalet.gov.tr